top of page
WhatsApp Image 2021-09-23 at 16.21.18.jpeg

מקווה טהרה 
"מעיינות שאול וסמרה "

מקווה נשים - מקווה גברים  - מקווה כלים

מקווה חדש ונקי בסטנדרטים הגבוהים ביותר, מהודר בכל ההידורים וקיבל את ברכתם של גדולי ישראל

אצלנו המים בבורות מוחלפים כל יום

טבילה בבין השמשות בליל שבת כדעת מרן

מקווה נשים : 

מוכנה - ₪ 40 

לא מוכנה - ₪ 60 

ישנו גם מקווה גברים הפתוח בשעות הבוקר

מקווה גברים: 

טבילה חד פעמית - 25₪

מנוי חודשי -250₪

לפרטים נוספים 

נטלי : 058-768610

בית הוראה לענייני טהרה ורב המקווה 

הרב אלעזר בן לולו

052-7612716

מקווה טהרה: About
מקווה טהרה: Pro Gallery

מקווה נשים

WhatsApp Image 2021-09-23 at 16.21.18.jpeg
מקווה טהרה: Text
מקווה טהרה: Pro Gallery

מקווה גברים

WhatsApp Image 2021-09-25 at 20.10.39 (2).jpeg
מקווה טהרה: Text
מקווה טהרה: Pro Gallery
bottom of page